پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin

در این پست یک اسکریپت پلاگین jQuery را برای شما آماده دانلود کرده ایم که برای ساخت انیمیشن چرخش عناصر کاربرد دارد که توسط آن می توانید هر نوع عنصر HTML از Tag های عکس ها تا DIV ها را بچرخانید. با انتخاب زاویه چرخش عناصر، پلاگین آن عنصر را می چرخاند. نیاز به کار دیگری جز انتخاب زوایه دلخواه ندارید. در فایل دانلود شده، نام خود پلاگین jquery.RotatAnim.js می باشد.

 

jQuery Rotation Animation Plugin1 پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin

 

==>> ادامه مطلب پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin . . .

 

برچسب ها :

پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin

در این پست یک اسکریپت پلاگین jQuery را برای شما آماده دانلود کرده ایم که برای ساخت انیمیشن چرخش عناصر کاربرد دارد که توسط آن می توانید هر نوع عنصر HTML از Tag های عکس ها تا DIV ها را بچرخانید. با انتخاب زاویه چرخش عناصر، پلاگین آن عنصر را می چرخاند. نیاز به کار دیگری جز انتخاب زوایه دلخواه ندارید. در فایل دانلود شده، نام خود پلاگین jquery.RotatAnim.js می باشد.

 

jQuery Rotation Animation Plugin1 پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin

 

==>> ادامه مطلب پلاگین جی کوئری چرخاندن عناصر jQuery Rotation Animation Plugin . . .

 

برچسب ها :