واریز یارانه نقدی آبان ماه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

واریز یارانه نقدی آبان ماه

معاون امور یارانه‌های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:‌ یارانه نقدی مرحله بیست و یکم، روز یکشنبه ۲۱ آبان قابل برداشت است.

معاون یارانه های مستقیم سازمان هدفمند سازی یارانه ها گفت: یارانه نقدی مرحله ۲۱ ( آبان ماه ) ساعت ۲۴ شنبه هفته آینده (۲۰آبان ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش ایرنا، سیدجلال الدین عارفیان افزود: یارانه این مرحله نیز همانند مرحله های گذشته برای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال بوده و از صبح روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه قابل برداشت است.

طبق ماه های قبل در روزهای ۱۸ و ۱۹ هر ماه یارانه نقدی قابل برداشت خواهد بود . یارانه نقدی آبان ماه ۹۱ نیز طبق گفته سازمان هدفمندی در چنین تاریخی به حساب سرپرست خانوارها واریز خواهد شد .

بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی – فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- را دریافت می‌کنند./ایرنا/سنترفا/

بولتن: متاسفانه سازمان هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه پاسخگوی تاخیر در پرداخت یارانه نقدی مردم نیست و با توهین به شعور مردم در مصاحبه های مختلف پاسخگویی شایعاتی را میکنند که ساخته و پرداخته ذهن خودشان است به عنوان مثال آقای فرزین بجای پاسخگویی به سوال میلیونها ایرانی در خصوص علت تاخیر در پرداخت یارانه  پاسخ شایعه ای بی اساس مانند عدم پرداخت یارانه را می دهد این در حالی است که اساسا دولت نمی تواند در خصوص عدم پرداخت یارانه تصمیمی بگیرد
وسوال مردم و رسانه ها این است : آیا در مورد تاخیر در پرداخت یارانه نقدی مردم و نگهداری میلیاردها تومان بیش از مدت قانونی در بانکها و سود حاصله از آن و مرجع دریافت این سود ، هیچ نهادی در حکومت نمی بایست پیگیر باشد مانند سازمان بازرسی کل کشور یا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم یا مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم و …..؟

سیدجلال‌‌الدین عارفیان ، در مورد زمان پرداخت یارانه نقدی مرحله بیست و یکم گفت: یارانه نقدی این مرحله مربوط به آبان ۹۱ ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ آبان به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و صبح روز یکشنبه ۲۱ آبان قابل برداشت خواهد بود.(فارس)

ارسال نظر