عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این هم یک سری عکس خارق العاده و زیبا از همه جا که باید دیده شوند … پیشنهاد می کنیم حتما این تصاویر را مشاهده نمایید ..

.

یک تونل عجیب در پارک ملی کالیفرنیا

unusual عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

طولانی ترین صف ترافیک در جهان در چین، طول آن ۲۶۰ کیلومتر به ثبت رسیده است

traffic عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

مورنینگ گلوری نام این نوع ابر است که بر فراز خلیج کارپنتاریا واقع در اسرالیا دیده می شود

dyui عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

این پل در استان شاندونگ چین و بر روی خلیج جیاژو به طول ۳۶ کیلومتر و دارای ۸ لاین برای خودروها می باشد که طولانی ترین پل دریایی جهان است

earer عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

شهر فاولاس در برزیل، مرز بین فقر و ثروت

sdfgdfgd عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

مرز بین بلژیک و هلند در درون یک کافه

rtrfg عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

ارسال نظر

عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این هم یک سری عکس خارق العاده و زیبا از همه جا که باید دیده شوند … پیشنهاد می کنیم حتما این تصاویر را مشاهده نمایید ..

.

یک تونل عجیب در پارک ملی کالیفرنیا

unusual عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

طولانی ترین صف ترافیک در جهان در چین، طول آن ۲۶۰ کیلومتر به ثبت رسیده است

traffic عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

مورنینگ گلوری نام این نوع ابر است که بر فراز خلیج کارپنتاریا واقع در اسرالیا دیده می شود

dyui عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

این پل در استان شاندونگ چین و بر روی خلیج جیاژو به طول ۳۶ کیلومتر و دارای ۸ لاین برای خودروها می باشد که طولانی ترین پل دریایی جهان است

earer عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

شهر فاولاس در برزیل، مرز بین فقر و ثروت

sdfgdfgd عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

.

مرز بین بلژیک و هلند در درون یک کافه

rtrfg عکس های خارق العاده و زیبا که باید دیده شوند!

ارسال نظر